Javne ustanove pružaju građanima različite usluge gde se javljaju manji ili veći redovi. Avantech-QMS redomat pored samog organizovanja redova i procesa usluživanja građana koji čekaju u redu da budu usluženi omogućava da svaki građanin skeniranjem QR koda koji se štampa na listiću sa rednim brojem oceni kvalitet usluge koja mu je pružena. Ocena kvaliteta usluge generisana od strane Avantech-QMS redomata daje dovoljno parametara da se utvrdi pravi uzrok nezadovoljstva odnosno zadovoljstva građanina/klijenta koji je izvršio ocenjivanje i to na osnovu podataka koji se tiču vrste usluge koja je pružena, vreme čekanja klijenta da bude uslužen, vreme koje je bilo potrebno da službenik usluži klijenta i ime i prezime službenika koji je uslužio klijenta.