Avantech AVT-DV4 četvororedni centralni displej

 • za pokazivanje rednog broja poslednjeg prozvanog građanina, oznakom šaltera i strelicom koja ukazuje na lokaciju šaltera (sa instalacijom) sa 4 reda rezolucije 16x80 i anti glare efektom
 • LED cifre su efektivne visine 82,5mm, dimenzija w x h: 565mm x 552mm (dubina 42mm)
 • cifre za oznaku radnog mesta i strelice mogu da se izvedu da svetle u zelenoj/žutoj boji
 

Avantech AVT-DV3 troredni veliki displej

 • za pokazivanje rednog broja poslednjeg prozvanog građanina, oznakom šaltera i strelicom koja ukazuje na lokaciju šaltera (sa instalacijom) sa 3 reda rezolucije 16x80 i anti glare efektom
 • LED cifre su efektivne visine 82,5mm, dimenzija w x h: 565mm x 435mm (dubina 42mm)
 • cifre za oznaku radnog mesta i strelice mogu da se izvedu da svetle u zelenoj/žutoj boji
 

Avantech AVT-DV2 dvoredni veliki displej

 • za pokazivanje rednog broja poslednjeg prozvanog građanina, oznakom šaltera i strelicom koja ukazuje na lokaciju šaltera (sa instalacijom) sa dva reda rezolucije 16x80 i anti glare efektom
 • LED cifre su efektivne visine 82,5mm, dimenzija w x h: 565mm x 318mm (dubina 42mm)
 • cifre za oznaku radnog mesta i strelice mogu da se izvedu da svetle u zelenoj/žutoj boji

 


 Avantech AVT-DV1 jednoredni veliki displej

 • za pokazivanje rednog broja poslednjeg prozvanog građanina, oznakom šaltera i strelicom koja ukazuje na lokaciju šaltera (sa instalacijom) sa jednim redom rezolucije 16x80 i anti glare efektom
 • LED cifre su efektivne visine 82,5mm, dimenzija w x h: 565mm x 201mm (dubina 42mm)
 • cifre za oznaku radnog mesta i strelice mogu da se izvedu da svetle u zelenoj/žutoj boji