Ministarstvo finansija Republike Srbije, Uprava za trezor

https://redomat.trezor.gov.rs/

 

U filijalama i ispostavama Uprave za Trezor Ministarstva finansija je uvedena funkcionalnost koja klijentima omogućava uzimanje broja za čekanje u redu bez ulaska u šalter salu i praćenje redova preko mobilnih telefona. Naime, u skladu sa obavezujućim preporukama Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 ograničen je broj klijenata koji se u jednom trenutku mogu naći u šalter sali. U tom smislu, u okviru funkcionalnosti Avantech-QMS redomata je omogućeno građanima da broj uzmu bez ulaska u filijalu odnosno ispostavu Uprave za trezor i da status reda prate na svom mobilnom telefonu.

Spomenuta funkcionalnost se očitava u sledećem:

  • Na ulazu u svaku filijalu odnosno ispostavu se nalazi QR kod čijim skeniranjem građani mogu dobiti opciju da uzmu elektronski listić za čekanje u redu i da prate status redova u samoj filijali odnosno ispostavi;
  • Građanin skenira svojim mobilnim telefonom QR kod i pojavljuje mu se u veb pretraživaču mobilnog telefona veb strana na kojoj pored tabele sa trenutnim statusom redova (spisak svih vrsta usluge sa informacijom poslednjeg prozvanog reda za svaku vrstu usluge i broj klijenata trenutno u redu za svaku vrstu usluge) postoji taster „Uzmite broj za čekanje u redu“;
  • Pritiskom tastera „Uzmite broj za čekanje u redu“ se građanin na ekranu mobilnog obaveštava da pre izbora vrste usluge mora da uključi geolokaciju na mobilnom pretraživaču kako bi sistem bio siguran da se građanin nalazi u neposrednoj blizini same ekspoziture odnosno kako bi se sprečilo da neko putem interneta neovlašćeno i zlonamerno uzima brojeve za čekanje u redu;
  • Nakon uključivanja geolokacije na mobilnom telefonu (za veb stranu https://redomat.trezor.gov.rs) i ukoliko se građanin nalazi udaljen u okviru predefinisane udaljenosti od same ekspoziture, pojavljuje nova veb strana u veb pretraživaču u kojoj se klijentu nude tasteri identičnih usluga koje se nalaze na ekranu osetljivom na dodir tiket dispensera koji se fizički nalazi u samoj filijali/ispostavi, a na kome se štampaju redni brojevi na papirnim listićima;
  • Klijent bira vrstu usluge i dobija redni broj u PDF i HTML formatu i ispisuje mu se status redova za datu filijalu/ispostavu (poslednji prozvani broj za datu uslugu i broj klijenata u redu);
  • Klijent može da napolju sačeka da bude prozvan umesto da čeka u samoj filijali/ispostavi.
  • Klijenti mogu sa ovakvom funkcionalnosti da bez stresa čekaju napolju da budu usluženi i da čak bez ulaska u filijalu/ispostavu uzmu broj za čekanje u redu.

Prednosti ovakvog tehničkog rešenja se ogleda u tome da klijenti ne moraju da imaju nikakvu „redomat“ aplikaciju na telefonu već je dovoljan samo veb pretraživač i QR code reader (svi noviji telefoni ga dobijaju sa samim operativnim sistemom, a na starijim telefonima se instalira bilo koja QR kod reader aplikacija sa Apple/Google Store). Sistem radi sa svim operativnim sistemima smart telefona.

 

 

Univerzitetska dečja bolnica Tiršova

https://www.mojdoktor.gov.rs/

 

U Univerzitetskoj dečjoj bolnici Tiršova je implementiran Avantech-QMS redomat koji je u potpunosti integrisan sa Heliant zdravstvenim informacionim sistemom koji se koristi u okviru bolnice. Omogućena je i mikrofonska prozivka kroz integraciju mikrofona u okviru veb pretraživača. Sistem je u potpunosti integrisan sa tabelama za zakazivanje zdravstvenih pregleda na nacionalnom nivou. 

 

Kliničko bolnički centar Zemun

https://www.mojdoktor.gov.rs/

 

U KBC Zemun je implementiran Avantech-QMS redomat koji je u potpunosti integrisan sa Comtrade zdravstvenim informacionim sistemom koji se koristi u okviru bolnice. Sistem je u potpunosti integrisan sa tabelama za zakazivanje zdravstvenih pregleda na nacionalnom nivou.

 

 Republički fond za zdravstveno osiguranje

U filijalama i ispostavama Fonda zdravstvenog osiguranja implementiran Avantech-QMS redomat koji je integrisan sa zdravstvenim informacionim sistemima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u smislu da se zakazivanje za produženje bolovanje pred RFZO komisijom vrši od strane izabranog lekara u domu zdravlja.