Avantech-QMS poseduje mogućnost lake integracije sa svim softverskim rešenjima koja se koriste u bankarskom sektoru i to naročito sa CRM (Customer Relation Manager) i m-Banking aplikacijama.

Integracija sa CRM je obezbeđena tako što se klijenti prilikom ulaska u banku identifikuju na tiket dispenseru putem svoje platne kartice, a podatak o identitetu klijenta (hašovan PAN broj sa platne kartice) Avantech-QMS prosleđuje CRM-u što omogućava da personalizaciju usluge za datog korisnika koja se ogleda u tome što se sve reklame koje se štampaju na listićima i prikazuju na TV aparatu prilagođavaju pretpostavljenim potrebama klijenata i sl.

Integracija sa mobilnom aplikacijom omogućava korisniku da putem m-Banking aplikacije na svom telefonu uzme broj u redu (ako se fizički nalazi blizu bankarskoj ekspozituri), rezerviše termin za uslugu u željenoj ekspozituri i da prati stanje redova u svakoj pojedinačnoj ekspozituri (ovaj prikaz se standardno omogućava i na portalu same banke). Prednost integracije sa m-Banking aplikacijom je taj što sistem u svakom trenutku zna identitet korisnika prilikom uzimanja broja za čekanje u redu ili prilikom zakazivanja termina što sprečava bilo kakve zlonamerne radnje koje se mogu desiti putem interneta bez provere same identifikacije klijenta. Zakazivanje termina je omogućeno i putem interneta gde se kao jedinstveni identifikator korisnika koji zakazuje koristi njegov/njen broj telefona, a sam identitet se potvrđuje unosom kontrole lozinke koju korisnik dobija putem SMS poruke.