Avantech AVT-P2-TCH Touch Screen tiket dispenser 17''

1.1 Osnovni elementi tiket dispensera:

 • web server i softver za upravljanje sistemom i praćenjem statistike (OS Linux fedora 32b);
 • 17'' touch screen displej za izbor željene funkcije
 • termalni štampač sa loop guide-om ili nekim drugim sistemom za zaštitu termalne glave ukolko se papir slučajno/zlonamerno povuče u toku štampanja i auto cutter-om;
 • lak način štampača iz kućišta (za slučajeve kada se papir zaglavi u printing mehanizmu;
 • centralnim 12VDC napajanjem za displeje
 • modulacija signala sa zvučne kartice tako da se bez šuma može preneti upredenom paricom do 1km uz otpornost na 50Hz 220VAC smetnje;
 • 2 x RJ-45 konektora na zadnjoj strani (1 za ethernet, 1 za RJ-45 serijsku vezu) sa automatskom detekcijom tipa veze na konektorima (zaštita od pogrešnog priključivanja);
 • omogućena pomerljivost pulta (pult se ne fiksira za pod);


Listić se štampa na izabranom jeziku sa sledećim informacijama:
 
 • logo naručioca u grafičkom formatu sa nazivom i adresom naručioca;
 • redni broj klijenta minimalne visine 15mm,
 • naziv usluge koju je klijent izabrao,
 • listu radnih mesta koja trenutno rade izabranu vrstu usluge (ažurira se uvek kada se neko od službenika prijavi/odjavi ili promeni vrstu usluge koju radi,
 • broj klijenata koji čekaju ispred da budu usluženi za izabranu vrstu usluge,
 • datum i vreme izdavanja listića;
 • mogućnost štampanja propagandne poruke
 • Opciono QR kod  

 

1.2. 1D/2D barkod čitač Symcode MJ3310 sa kućištem za montažu:

 • Compact Footprint and integrated mounting points
 • Dual USB / RS232 interface
 • Supports all commonly used 1D and 2D code types
 • Reads codes from Paper and Mobile Phone screens
 • Image sensor CMOS
 • Resolution 752*480
 • Precision ≥3mil
 • Depth of scan field 400mm~300mm
 • Print contrast ≥30%
 • Roll/Pitch/Yaw 360°, ±60°, ±60°
 • Ambient Light level 0~100,000 LUX
 • Drop 1.8m drops to concrete
 • Interface USB VCOM / USB HID / RS232

1.3. Manualni čitač kartica MagTek IntelliStripe 65:

 • Čitač magnetmih i smart kartica;
 • Approval od EMVCo organizacije;
 • Lock funkcija zadržavanja kartice do završetka transakcije;
 • Antivandal poklopac

  


 

Avantech AVT-P2-NT metalni pult bez touch screen-a

2.1 Osnovni elementi tiket dispensera:

 • web serverom i softverom za upravljanje sistemom i praćenje statistike mikro PC ploča;
 • termalni štampač sa loop guide-om ili nekim drugim sistemom za zaštitu termalne glave ukolko se papir slučajno/zlonamerno povuče u toku štampanja i auto cutter-om; 
 • lak način štampača iz kućišta (za slučajeve kada se papir zaglavi u printing mehanizmu;
 • centralnim 12V DC napajanjem za displeje
 • modulacija signala sa zvučne kartice tako da se bez šuma može preneti upredenom paricom do 1km uz otpornost na 50Hz 220VAC smetnje;
 • 2 x RJ-45 konektora na zadnkoj strani (1 za ethernet, 1 za RJ-45 serijsku vezu + za prenos digitalizovanog audio signala) sa automatskom detekcijom tipa veze na konektorima (zaštita od pogrešnog priključivanja)
 • 5 anti-vandal tastera sa 5 dioda za označavanje aktivnosti tastera;
 • mogućnost štampanja naziva imena vrsta usluga na običnom laserskom štampaču;

Listić koji se štampana sa sledećim informacijama:
 
 • logo naručioca u grafičkom formatu sa nazivom i adresom naručioca;
 • redni broj klijenta minimalne visine 15mm,
 • naziv usluge koju je klijent izabrao,
 • listu radnih mesta koja trenutno rade izabranu vrstu usluge (ažurira se uvek kada se neko od službenika prijavi/odjavi ili promeni vrstu usluge koju radi,
 • broj klijenata koji čekaju ispred da budu usluženi za izabranu vrstu usluge,
 • datum i vreme izdavanja listića;
 • mogućnost štampanja propagandne poruke

 

2.2. Manualni čitač kartica MagTek IntelliStripe 65:

 • čitač magnetnih, smart i contactless kartica;
 • EMV L1 4.1 sertifikovan;
 • „Card Latch“ funkcija zadržavanja kartice do završetka transakcije;
 • antivandal poklopac;

 2.3. Avantech AVT-POS.P desktopp termalni mrežni štampač za info šaltere

 • Avantech/Bixolon SRP-330IICOESK/IPS
 • podrška za Linux CUPS drajver i štampanje putem Ethernet mreže - 1x RJ-45