Avantech Electronics d.o.o. je kompanija koja se više od 13 godina bavi projektovanjem, razvojem i proizvodnjom QMS redomata i modularnih infokioska.

Zadovoljstvo klijenta je merilo uspeha, i mi se možemo pohvaliti sa više od 50 zadovoljnih klijenata iz Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije. Naši klijenti dolaze iz raznih sfera poslovanja, od banaka, zdravstvenih ustanova, retail objekata, državnih preduzeća, javnih ustanova itd. što dokazuje širok spektar primenljivosti našeg sistema koji je do sada u upotrebi na više od 300 lokacija.

S obzirom da smo proizvođači QMS sistema, sigurni smo da u potpunosti možemo ispuniti sve uobičajene, ali i specifične zahteve vezane za proces rada u bilo kojoj ustanovi.

Na kraju, podvlačimo našu spremnost da u svakom trenutku pružimo sve potrebne dodatne informacije. Iskustvo nas uči da je u razgovoru stručnih ekipa uvek moguće iznaći još optimalnije rešenje od predloženog, kako sa tehničkog, tako i sa finansijskog aspekta.