Zdravstvene ustanove imaju specifičan proces rada koji pre svega zahteva punu integraciju sa zdravstvenim informacionim sistemom zdravstvene ustanove i to u delu prikupljanju podataka o zakazanim terminima u okviru zdravstvenog informacionog sistema, prioritetizaciju usluživanja pacijenata od strane zdravstvenih radnika na osnovu dijagnoze i postojećih resursa.

Važno je napomenuti da je preporuka da se u zdravstvenim ustanovama ne postavljaju tiket dipenseri, već da se listići sa rednim brojevima štampaju direktno iz zdravstvenog informacionog sistema i to tek trijažne/kontrolne provere od strane zdravstvenog radnika koji radi u kartoteci odnosno help desku. Ova trijažna/kontrolna provera služi pre svega da spreči nepotrebno čekanje pacijenata u slučajevima kada pacijent npr. nema overenu zdravstvenu knjižicu, nema odgovarajući upit, došao ispred pogrešne ambulante i sl.