Avantech-QMS je sistem upravljanja redovima čekanja realizovan od strane firme Avantech electronics.  QMS  (Queue Management System) i predstavlja  tehničko  rešenje  za  duge  redove  u čekaonicama. Sistem  omogućava klijentima  i  službenicima  radnu  atmosferu  bez gužve,  stresa  i  visoko tehnološki organizovan način obavljanja posla sa ravnomernom raspodelom posla među radnicima.

 • Razrešenje gužve i stresa u čekaonicama;
 • Garantuje poverljivost informacija na šalteru;
 • Nema stresa za klijenta: jedna usluga ima jedan red čekanja!
 • Svi meniji, listići, dijalozi i softver su na SRB/HR/BiH/MNE jeziku;
 • Potpuna podrška za osobe sa invaliditetom (npr. svaki službenik ima mogućnost korišćenjem veb pretraživača umesto klijenta odštampa listić na pultu za izdavanje listića ili na ekranu svog računara)
 • Integrisani sistem ozvučenja putem kojeg se automatski prozivaju klijenti;
 • Pregled svih statistika i podešavanja se vrši putem "Google Like" korisničkog interfejsa;
 • Uređaj je u potpunosti modularan (i hardver i softver);
 • Anti-vandal dizajn hardvera;
 • Razvijeni su i dodatni softverski moduli i usluge (pregled na nacionalnom nivou, SMS obaveštenja, nagradne igre...);
 • I pored prednosti na inostranu konkurenciju - izuzetno povoljna cena! 

 

Kako Avantech-QMS sistem radi?

Građanin/klijent, prilikom ulaska u šalter salu odnosno čekaonicu, prilazi korisničkom metalnom pultu na kome se nalaze anti-vandal dugmad ili ekran osetljiv na dodir za izbor usluge, gde se bira vrsta usluge koju želi. U samom kućištu se nalazi i štampač za štampanje listića. Ukoliko je instalirana verzija bez touch screen-a pored svakog anti-vandal dugmeta se nalazi dioda u metalnom kućištu koja signalizira da li je funkcija/usluga aktivna u tom trenutku.
Posle izbora korisnik dobija listić na kome se pored rednog broja klijenta, spiska šaltera koji rade izabranu uslugu i naziva izabrane usluge, nalazi logo opštine/banke/ustanove, tačno vreme izdavanja listića, kao i orijentaciono vreme usluge (menadžment postavlja reklamu na listić koja se svakodnevno može ažurirati sa PC računara korišćenjem bilo kojeg veb pretraživača).

Pored LED displeja nad svakim radnim mestom može postojati i centralni displeji koji pokazuju brojeve koji se trenutno obrađuju i šalter/soba na kojima se klijenti sa tim rednim brojevima uslužuju. Posle svake promene (prozivke sledećeg građanina/klijenta) može se čuti i zvučna signalizacija. Za ustanove gde je raspored šaltera/kancelarija manje-više intuitivan umesto centralnog displeja može se koristiti "mali" displej za datu uslugu koji u tom slučaju ima istu funkciju kao centralni displej, osim nedostatka informacije o šalteru na kojem se korisnik sa datim brojem uslužuje.

Građanin/klijent čeka da se njegov/njen broj pojavi na displeju za uslugu koju je izabrao i/ili da bude prozvan putem razglasa.

Službenik nakon svakog obrađenog korisnika pritiska funkcijski taster "sledeći klijent". U slučaju nepojavljivanja korisnika sa datim brojem broj se može staviti na čekanje, odbaciti ili ponovo pozvati predhodni broj. Službenik na početku svog rada se identifikuje i definiše vrstu usluge koju će obavljati. Tokom rada može menjati vrstu usluge, otići na pauzu i sl. službenik može pritiskom na funkcijski taster "POZIV" da zvučno prozove klijenta.

Putem veb pretraživača je omogućen pristup svim potrebnim podacima i statistikama. Podaci se mogu očitavati na bilo kom umreženom PC računaru putem veb pretraživača.

Zašto Avantech-QMS?

 

 

Naš softver je otvorenog koda i lako se integriše u druga aplikativna rešenja - nisu potrebne dodatne softverske licence drugih vendora za legalan rad sistema (npr. Cisco Contact Manager, IP video nadzorom, Customer Realtion Management aplikacijom...).

 

 • Svaki službenik može raditi više vrsta usluga po različitim prioritetima.
 • Klijent može da bez instalacije nikakve aplikacije na svom mobilnom telefonu da putem svog mobilnog telefona uzme listić sa rednim brojem i da prati status redova u ekspozituri!
 • Na ulazu u ekspozituru se nalazi QR kod čijim skeniranjem klijenti mogu dobiti opciju da uzmu elektronski listić za čekanje u redu i da prate status redova u samoj ekspozituri; 

 • Klijent skenira svojim mobilnim telefonom QR kod i pojavljuje mu se u veb pretraživaču mobilnog telefona veb strana na kojoj pored tabele sa trenutnim statusom redova (spisak svih vrst usluge sa informacijom poslednjeg prozvanog reda za svaku vrstu usluge i broj klijenata treuntno u redu za svaku vrstu usluge) postoji i taster „Uzmite broj za čekanje u redu“;
 • Pritiskom tastera „Uzmite broj za čekanje u redu“ se klijent obaveštava da pre izbora vrste usluge mora da uključi geolokaciju na mobilnom pretražiču kako bi sistem bio siguran da se klijent nalazi u neposrednoj blizini same ekspoziture odnosno kako bi se sprečilo da neko putem interneta neovlašćeno i zlonamerno uzima brojeve za čekanje u redu;
 • Nakon uključivanja geolokacije na mobilnom telefonu (za tu konkretnu veb stranu) i ukoliko se klijent nalazi udaljen u okviru predefinisane udaljenosti od same ekspoziture, pojavljuje nova veb strana u veb pretraživaču u kojoj se klijentu nude tasteri identičnih usluga koje se nalaze na touch-screen ekranu tiket dispensera koji se fizički nalazi u samoj ekspozituru, a na kome se štampaju redni brojevi na papirnim listićima;
 • Klijent bira vrstu usluge i dobija redni broj u PDF i HTML formatu i ispisuje mu se u okviru veb pretraživača mobilnog telefona status redova za datu šalter salu (poslednji prozvani broj za datu uslugu i broj klijenata u redu);
 • Klijent može da napolju sečeka da bude prozvan umesto da čeka u samoj ekspozituri pri čemu vreme koje provede u čekanju može da iskoristi da obavi pripremne radnje neophodne de se urade pre pristupanja klijenta šalteru (npr. Plaćanje neophodnih taksi, popuna formulara i sl.) ili druge radnje koje nemaju direktne veze sa uslugama koje se pružaju u ekspozituri.
 • Prednosti ovakvog tehničkog rešenja se ogleda u tome da građani ne moraju da imaju nikakvu „redomat“ aplikaciju na telefonu već je dovoljan samo veb pretraživač i QR code reader (svi noviji telefoni ga dobijaju sa samim operativnim sistemom, a na starijim telefonima se instalira bilo koja QR kod reader aplikacija sa Apple/Google Store). Sistem radi sa svim opeartivnim sistemima smart telefona.

 • Podrška za VIP klijenta koji mogu da dobiju posebnu vrstu usluge od strane službenika, kao što su mogućnost prioritetne usluge bez čekanja u redu i sl. Identifikacijom klijenata putem sledećih kartica:

a. Visa/Master/American Express platna kartica;
b. Elektronska lična karta koju izdaje MUP Republike Srbije;c. Namenski rađena kartica koju koristi obezbeđenje kako bi pojedine klijente (npr. trudnice, osobe sa invaliditetom i sl.) puštali preko reda; Primer izgleda kartice koju koristi obezbeđenje banke:
d. Loyality kartica.Naime, klijent koji poseduje tzv. VIP prava, prilikom ulaska u šalter salu ubacuje u čitač kartica svoju platnu karticu (ukoliko je banka u pitanju) ili svoju elektronsku ličnu kartu i na osnovu toga se identifikuje. Nakon, identifikacije, Avantech-QMS šalje putem već razvijenog veb servisa informacionom sistemu investitora IBAN broj kartice (ukoliko je platna kartica, odnosno ukoliko se koriste platne kartice kao sredstvo identifikacije u bankarskom sektoru), odnosno JMBG (ukoliko je u pitanju lična karta), a informacioni sistem investitora vraća sledeće podatke:

 • Informacija o tome da li je klijent VIP ili nije, a ukoliko jeste koji nivo prava (nivo VIP usluge) taj klijent poseduje;
 • Ukoliko je VIP klijent, od informacionog sistema investitora se dobija reklamna poruka koja se štampa na listiću (na svim jezicima koji se koriste u sistemu pošto sistem još ne zna koji će jezik klijent da izabere);
 • Od informacionog sistema banke se dobija URL link strane koja će biti prikazana kao „embedded“ prozor u okviru Avantech-QMS veb strane putem koje službenici komuniciraju sa Avantech-QMS sistemom, a ukoliko informacioni sistem investitora ne pošalje URL link, već samo običan tekst, takav tekst se prikazuje u donjem delu prozora službenika prilikom prozivanja prepoznatog VIP klijenta.

Za čitanje platnih kartica i elektronske lične karte se koristi samo jedan uređaj i to EMV sertifikovan čime se klijenti ne dovode u nedoumicu u koji otvor da ubace karticu pri čemu se broj tačaka otkaza hardverskih elemenata svodi na minimum. S obzirom da postoji realna opasnost da određeni broj klijenata nakon ubacivanja platne kartice/lične karte u čitač i izbora vrste usluge i štampanja listića sa rednim brojem zaboravi da uzme platnu karticu odnosno ličnu kartu iz čitača, u praksi se pokazalo da je za čitanje platnih kartica i elektronske lične karte najbolje da se koristi manualni čitač sa „Card Latch“ funkcionalnošću („Card Latch“ služi da se kartica fizički fiksira na mesto dok se npr. čitaju podaci sa smart kartice čime se sprečava eventualno narušavanje smart kartice naglim povlačenjem kartice u toku čitanja/pisanja). Naime prednost takvog rešenja u odnosu na motorizovani čitač je taj da se tokom celog procesa kartica praktično nalazi u ruci klijenta te stoga je praktično nemoguće da se kartica/lična karta zaboravi u čitaču. Kako biste bolje razumeli prednosti ovakvog pristupa, ukratko ćemo opisati proces prepoznavanja VIP klijenta i s toga vam dajemo detaljan algoritam:

DIAGRAM TOKA - OPIS ČITANJA PLATNE KARTICE

Uz kupovinu Avantech-QMS sistema (ukoliko se investitora za to odluči) dobija se ozvučenje sa više audio ulaza (jednim auto talk-off) tako da se u sali može puštati tiha ambijentalna muzika koja se pušta sa nekog računara u mreži a kada službenik pritisne taster za zvučnu prozivku klijenta koji se nije pojavio na zvučniku se automatski utišava ambijentalna muzika a sa zvučnika se čuje poruka tipa: "Klijent L156, šalter P12" pri čemu se prilikom generisanja poruke redni broj proziva prirodnim putem.

„Klijent“ -> „L“ -> „stopedesetšest“ -> „šalter“ -> „P“ -> „dvanaest“

.. čime se skraćuje interval čitanja i znatno je jasnije za klijente, a ne cifra po cifra („Klijent“ -> „L“ -> „jedan“ -> „pet“ -> „šest“ -> „šalter“ -> „P“ -> „jedan“ -> „dva“) kao kod konkurentskih sistema.

Automatski generisana poruka se generiše na jeziku koji je klijent izabrao - napomena: do sada su audio fajlovi snimljeni na srpskom, engleskom, mađarskom, rumunskom, hrvatskom i bošnjačkom jeziku (sastavni deo instalacije).

Celokupan hardver i softver projektujemo i proizvodimo sami, što daje beskrajne mogućnosti prilagođenja investitoru, a ne investitora sistemu) - hardver je dizajniran od strane profesionalnih arhitekata i dizajnera tako da se uklapa u sve enterijere i pravljen je u kombinaciji aluminijum/inoks/čelični lim;

Službenik u svakom trenutku može umesto klijenta putem svog veb pretraživača daljinski da pritisne taster umesto klijenta na pultu za izdavanje listića. Ovo je naročito važno za prostorije gde već postoji info pult za kojim radi službenik koji u tom slučaju ne mora da stoji kraj pulta za izdavanje listića.

Sistem je nezavistan od DHCP servera i na klijentskim računarima za komunikaciju se koristi običan veb pretraživač (ovo znatno olakšava održavanje sistema, odnosno nije potrebno prisustvo ljudi iz IT sektor da se pojedina stanica poveže sa sistemom). Sistem radi i sa dinamičkim i fiksnim IP adresama, tako da investitor nije uslovljen koji će IP adresni plan da koristi (svi ostali prozivno redosledni sistemi kao preduslov rada postavljaju fiksne IP adrese za radne stanice, a sa druge strane za velike sisteme je održavanje celog sistema znatno lakše ukoliko se koriste dinamičke IP adrese);

Nikakav softver se ne instalira na klijentskim računarima, čime se prevazilazi eventualan otpor koji dolazi iz softverskih kuća koje su već ranije isporučile softverska rešenja naručiocu ukoliko se "third part" softveri instaliraju na klijentskim računarima. Naime, softverska firma koja je razvila "Front Office" aplikaciju često ne dozvoljava da se na radne stanice ne instalira ništa osim Microsoft/Adobe aplikacija i u slučaju instalacije "neaturizovanog softvera" na radne stanice, može doći do problema ukoliko iz bilo kog razloga "Front Office" aplikacija ne radi.

Maksimalno se čuva inkrementalnost sistema tako što administrator sistema definiše iz kog opsega se izdaju brojevi za određene vrste usluga: npr. "Usluga 1" može imati opseg brojeva 0000-9999, "Usluga 2" opseg brojeva P000-P999, "Usluga 3" opseg brojeva C000-C999 itd... Ovim klijent može planirati svoje vreme pošto postoji jasna inkrementalna logika, tj. posle P031, ma šta da se desi dolazi P032, pa P033 itd.

Svi meniji i listići mogu biti na željenom alfabetu.

Na listićima se štampaju sledeće informacije:

 • Logo u grafičkom formatu i adresa investitora,
 • Naziv izabrane vrste usluge,
 • Spisak radnih mesta/šaltera/kancelarija koji trenutno radi izabranu vrstu usluge (ukoliko službenik promeni vrstu usluge ili ode na pauzu, to radno mesto se ne štampa više na listiću),
 • Eventualna ciljana reklamna poruka itd. Listići se štampaju u grafičkom modu, tako da za oko 0,6 sec se štampa listić sa npr grafičkim logom investitora i eventualnom reklamnom porukom;

Svi hardverski elementi se povezuju standardnim RJ-45 UTP/FTP utičnicama, što znatno olakšava instalaciju, odnosno ne mora da je vrše ljudi iz Avantech Electronics-a

Pošto sami sklapamo touch screen monitore (touch screen staklo ugrađujemo na standardne 17'' TFT monitore) u mogućnosti smo da u roku od 24h izvršimo zamenu pokvarenih monitora i ostalih elemenata prozivno redoslednog sistema. Naime za uvoz monitora je pored RSO sertifikata potreban i dokument iz Zavoda za standardizaciju RS, tako da se uvoz pokvarene komponente može produžiti i do 40-50 dana (dovoljno je da proizvođač u product-number-u izmeni jedno slovo, pa carina - u carinskim šiframa monitori vode kao TV aparati, traži novi atest kako bi mogao da se uveze i sl.). Touch screen staklo poručujemo putem DHL-a, tako da u roku od 48 sati poručivanja može stići u zemlju (za staklo nisu potrebni atesti i sertifikati).

Pult za izdavanje listića je pomerljiv ( u njemu se nalaze čelični tegovi, tako da ga je teško nasilno oboriti) i ima nivelirajuće nožice tako da investitor može kasnije pomerati pult ako se javi potreba za tim. Pult se farba sa auto-metalik farbom (7 slojeva farbe i laka na aluminijumu debljine 3mm) čime se dobija perla 3D efekat farbe - Infokiosk se takođe može koristiti kao pult za izdavanje listića;

Sliding sistem u pultu za izvlačenje celog štampača u slučajevima zaglavljivanja papira (štampači imaju Anti-Jam sistem i zaštitu od povlačenja papira pre nego što se listić u potpunosti ne odštampa - ukoliko štampač nema tu vrstu zaštite, dolazi do kvara printing mehanizma usled povlačenja listića u toku štampe);

Kablovi su zaštićeni tako da u slučaju slučajnog povlačenja kabla infopulta/infoikioska ne dolazi do uništavanja hardverskih elemenata u okviru pulta;

Dosta povoljna cena u odnosu na konkurentske sisteme, itd...

Avantech Electronics doo je srpska firma koja se bavi razvojem savremenih primenjenih elektronskih sistema i lider je u proizvodnji i implementaciji prozivno redoslednih sistema u regionu. Avantech-QMS hardver/softver je tehnički osposobljen da prilagodi web arhitekturu, odnosno svaki informacioni sistem sa Avantech-QMS prozivno redoslednim sistemom može komunicirati putem web servisa (npr. "get" i "post" URL upiti).

Avantech-QMS sistem je rađen u tehnologiji otvorenog koda, tako da investitor može da modifikuje i prilagođava kod prema svojim potrebama, ali i da vrši reviziju koda po potrebi. Web arhitektura omogućuje multijezičnost koja je od krucijalne važnosti za višenacionalne sredine (listić sa rednim brojem i automatska zvučna poruka koja se putem razglasa generiše na jeziku koji je klijent izabrao).

 

Algoritam procesa zakazivanja