Avantech AVT.TV aparat sa nosačem

  • za prikaz informacija koje se odnose na čekanje

 


Avantech AVT-PCMMB kontroler prikaza sadržaja na TV aparatu

  • sa ethernet konekcijom i HDMI izlazom sa mogućnošću prikazivanja unapred predefinisane web strane koje generiše sistem za upravljanje redovima.
  • na web stranama koje generiše sistem za upravljanje redovima se prikazuju redni brojevi klijenata kao i lokacije gde su radna mesta locirana (za prozvane klijente).